LBD MBS


Turiningas mokslo metų užbaigimo renginys Kaune

 2019 m. birželio 28 d. organizuojame išvyką į Kauną. Kelionės metu aplankysime: Karininkų Ramovę (su gidu), Lietuvos respublikos istorinę prezidentūrą (su gidu), Liudo Truikio ir Marijonos Rakauskaitės muziejų (su gidu). Pasivaikščiosime Kauno senamiestyje: Šv. Gertrūdos bažnyčia, Medicinos ir farmacijos muziejus, senoji vaistinė, Šv. Jurgio bažnyčia, pilis,  Vytis, Kauno modernizmas. Taip pat planuojame užsukti į Prisikėlimo bažnyčioje įrengtą 70 metrų aukščio apžvalgos terasą ir kt.  Grįždami galėsime užsukti į Ąžuolyną, etc.

Pietausime prie Centrinio pašto (rezervuota)
Autobusas (20 vietų) užsakytas
Raštą mokyklų vadovams parašysiu.
Registracija. Parašykite man  – lbdmokykluskyrius@gmail.com

P.S. Dar planavome aplankyti  Kauno HES, tačiau teko atsisakyti, nes  datas siūlo HES‘as  – reikia prisitaikyti prie jų grafiko.

LBD MBS pirmininkė Leonija Kėvalienė

 

——————————————————————————

 

LBD Mokyklų bibliotekų skyriaus veiklos ataskaita už 2018 metus

 

 1. LBD MB skyriaus narių pokytis
 2. Skyriaus pirmininko veikla darbo grupėse, dalyvavimas IIF tyrime
 3. Skyriaus dalyvavimas LBD organizuojamuose renginiuose: LBD konferencijos, suvažiavimai, NLBS
 4. Skyriaus dalyvavimas akcijoje „Knygų Kalėdos“
 5. Skyriaus narių kvalifikacijos kėlimas
 6. MB skyriaus renginiai ir skyriaus narių išvykos
 7. Einamieji klausimai
 1. MB skyriaus struktūra. MB skyrių sudaro poskyriai: Jonavos, Lazdijų, Panevėžio, Trakų, Vilniaus, Varėnos. MB skyriaus nariai priskiriami Vilniaus poskyriui ir įrašomi į žiniaraštį, jei: 1) sumažėja buvęs poskyris ir lieka mažiau nei 3 nariai; 2) iš miesto ar rajono į draugiją  įstoja mažiau nei 3 nariai.  2018 m. sausio 1 d. buvo 127 skyriaus nariai. 2018 m. sausio – gruodžio mėn. laikotarpiu 6 nariai įstojo ir 6 išstojo ar buvo pašalinti, taigi 2018 m. gruodžio 31 d. skyriuje yra 127 nariai, iš jų 8 nariai – senjorai. Sudėtinga surinkti nario mokestį ir kiekvienais metais vėluojame atsiskaityti. Nors metinį nario įnašą galima mokestiniu pavedimu pervesti į LBD sąskaitą, ir vis daugiau narių naudojasi šia galimybe, bet tenka net po kelis kartus  raginti susimokėti ir dar priminti, kad būtina mokestinio pavedimo kvito kopiją atsiųsti skyriaus pirmininkei, arba skyriaus iždininkei Solveigai.
 1. Teko dalyvauti darbo grupės, sudarytos „Mokyklų bibliotekų plėtros gairių projektui parengti“ veikloje, 2018 m. balandžio – birželio mėn. Grupės sudėtis buvo patvirtinta kultūros ir švietimo ir mokslo ministrų, ir teikė vilčių, kad pagaliau bus kalbama apie mokyklų bibliotekininkų statusą, apmokėjimą, papildomai skiriamus neapmokamus darbus, nesusijusius su bibliotekine veikla, etc. Tačiau birželį ŠMM atstovai darbo grupėje nedalyvavo, o vėliau prasidėjo negandos su etatiniu  mokytojų darbo apmokėjimu. Kuo tai baigėsi puikiai žinote, todėl grupė darbo nebaigė ir kokių nors svarbių mums sprendimų nepriėmė. Kadangi VB ir mokyklų bibliotekų jungimas rajonuose ir miesteliuose vyksta, sprendimą priima savivaldybė, tai  bene vienintelis realus dalykas – ši darbo grupė  parengė  jungimo modelius, kad vietose nebūtų prikurta nežinia ko ir po kiekvienų savivaldos rinkimų nebūtų keičiami sprendimai dėl jungimo ar „atjungimo“. Siūlant jungimo modelius siekta stabilumo.

Šalies bibliotekų IIF tyrimas. Dalyvavau rengiant „Lietuvos bibliotekų informacijos išteklių fondo valdymo koncepciją“ už 2008-2017 metus. Tyrimo užsakovas LR KM, vykdytojas Nacionalinė M.Mažvydo biblioteka. Galiu pasidžiaugti, kad bene pirmą kartą tyrinėtos bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo  mokyklų bibliotekos, šios bibliotekos ir buvo mano tyrimo sritis. Vykdytas kiekybinis tyrimas pagal statistinius duomenis (LIBIS Statistika) ir kokybinis tyrimas anketavimo būdu apklausiant  minėtų mokyklų bibliotekininkus. Tyrimas parodė bendras tendencijas – skiriamų lėšų, informacijos išteklių fondų mažėjimą,  dėl nurašymo taip pat, nes buvusios vidurinės mokyklos  reorganizuotos į progimnazijas ir gimnazijas. Darbuotojų kompetencijų stygius stebimas ne tik mokyklų, bet  ir kitose bibliotekose. Dar galiu paminėti neteisingai pildomas metines bibliotekų ataskaitas:   neteisingai  nurodomas (arba nenurodomas) išdavimas vietoje, apsilankymai, užklausos ir kiti duomenys. Gana maža fondų apyvarta. Neteisingai pildydami ataskaitas, mokyklų bibliotekininkai dažnai nuskriaudžia save,  neparodydami darbo apimties menkina savo darbą.

 1. LBD Įstatuose nustatyta tvarka MB skyrius deleguoja savo atstovus į (LBD) suvažiavimus (kas 3-ji metai) ir kasmetines LBD konferencijas.

LBD metinės konferencijos vyksta Nacionalinės bibliotekų savaitės (NLBS) metu, balandžio 23-30 dienomis. 2018 m. balandžio 26 d. Lietuvos Respublikos Seime vyko LBD konferencija „Kartu mes kuriame ateitį“. Tradiciškai, atidarant Bibliotekų savaitę, balandžio 23-ąją Kultūros ministerijos premijomis apdovanojami geriausieji:  bibliotekininkas,  bibliotekos vadovas,  jaunasis bibliotekininkas ir kiti pretendentai. Eilę metų LBD partneriai ir rėmėjai  piniginėmis premijomis apdovanoja   geriausią LBD skyrių, skiria kitus apdovanojimus. Konferencijoje dalyvavo daugiau kaip 228 dalyviai iš Lietuvos bibliotekų. Pranešėjai iš IFLA, Latvijos, Estijos, Lietuvos perskaitė 8 pranešimus. Pranešimų temos buvo pasirinktos pagal kovo 19 d. IFLA paskelbtą „Globalios vizijos“ reziumė – 10 svarbiausių dalykų ir 10 galimybių, kurias susitikimų, diskusijų metu išgrynino viso pasaulio bibliotekininkai. Nes būtent ji turės esminės reikšmės mūsų pastangoms ateityje vienijant bibliotekų sritį naujiems iššūkiams įveikti.

MB skyriui atstovavo 7-ni nariai: Audronė Butiutienė,  Leonija Kėvalienė, Irena Kryžanauskienė, Nijolė Rudinskienė, Asta Sabaliauskienė, Diana Stanevičienė,  Edita Šlekienė.

Nacionalinė Lietuvos bibliotekų savaitė (NLBS). Balandžio 23-30 dienomis 18-ą kartą paminėta LBD inicijuojama NLBS, kurios tema buvo „Kartu mes kuriame ateitį“. NLBS globojo Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė, rėmė Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija. Bibliotekų savaitės renginiai šalies apskričių, savivaldybių, specialiosiose, mokyklų ir aukštųjų mokyklų bibliotekose, Lietuvos nacionalinėje bibliotekoje.
  NLBS metu bibliotekose buvo organizuota daugiau kaip 1900 renginių, kuriuose apsilankė virš 44 tūkst. įvairaus amžiaus, skirtingų interesų žmonių. Vyko susitikimai su rašytojais, rytmečiai, naktinėjimai, akcijos, informacinių technologijų dienos, orientavimosi žaidimai, vyko edukaciniai užsiėmimai. Pastaraisiais metais NLBS renginių medžiaga talpinama specialioje Facebook‘o svetainėje, todėl jau nerengiu mokyklų bibliotekų  suvestinės ir nežinau bent apytikslio  renginių ir dalyvių skaičiaus.
 LBD Jaunųjų specialistų sekcija (JSS). Rugpjūčio 20–21 d. vyko Lietuvos bibliotekininkų draugijos kartu su Lietuvos nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka organizuotas tradicinis tarptautinis patirties dalijimosi seminaras, skirtas Baltijos šalių jauniesiems (iki 35 m.) bibliotekų specialistams.
Rugpjūčio 20 d. Lietuvos jaunieji bibliotekų specialistai bei svečiai iš Latvijos ir Estijos bibliotekų dalyvavo Nacionalinėje bibliotekoje vykusiame seminare, kuris buvo skirtas motyvacijos temai. Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos darbuotoja Edita Sėdaitytė visiems renginio dalyviams pristatė 2017 m. lapkričio–gruodžio mėn. tyrėjų grupės atlikto iniciatyvių bibliotekos darbuotojų tyrimo rezultatus, Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto docentė dr. Jurgita Lazauskaitė-Zabielskė išsamiai pristatė 3+1 strategiją motyvacijai palaikyti. Jaunieji bibliotekų specialistai iš Latvijos Rygos ir Kuldygos miestų viešųjų bibliotekų pasidalino savo įžvalgomis apie darbo bibliotekose specifiką bei galimybes. Kolegos iš Estijos plačiau pristatė Estijos bibliotekininkų draugijos Jaunųjų profesionalų klubo veiklą bei ateities planus. Antrojoje seminaro dalyje Lietuvos nacionalinės bibliotekos darbuotoja Ieva Gumuliauskaitė pristatė projekto „Inovatoriai ir ugdytojai bibliotekose“ metu parengtą edukacinę medžiagą, skirtą savarankiškam bibliotekų specialistų mokymuisi.

Renginio svečiai jaunieji bibliotekų specialistai iš Latvijos ir Estijos taip pat turėjo išskirtinę galimybę apsilankyti Vilniaus miesto centrinės bibliotekos Naujosios Vilnios filiale pradėjusioje veikti modernioje socialinės ir emocinės komunikacijos erdvėje, kurioje bus vykdoma edukacinė programa „Augti ir auginti“, skatinanti vaikų ir tėvų bendravimą per pojūčių atpažinimą, įveikiant gyvenimo sunkumus, ir Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos rekonstruojamoje dalyje (naujose skaityklose, mokymų klasėse), kuri 2019 m. sausio pirmomis dienomis  atvėrė duris visiems skaitytojams. LBD JSS seminare dalyvavo MB skyriaus narė Edita ŠlekienėBiržiškos skaitymai. Žymaus bibliotekininkystės veikėjo Vaclovo Biržiškos gimimo dienai paminėti Lietuvos bibliotekininkų draugija, Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas ir Gyvybės mokslų centras gruodžio 4 d. organizavo jau tradicine tapusią konferenciją „Biržiškos skaitymai 2018“. Šių metų konferencijos pavadinimas „Tarp kūrybinių dirbtuvių ir laboratorijų: mokslas, menas ir bibliotekos sumanioje visuomenėje“ Dirbtinis intelektas, genetiškai modifikuotas maistas, klimato kaita, sparti informacinių ir komunikacinių technologijų plėtra – kiekvieną dieną patiriame vienokį ar kitokį mokslo ir technologijų pažangos poveikį savo gyvenime. Sumanios visuomenės piliečiams reikia daugiau žinių apie mokslo atradimus kasdienėje ir profesinėje veikloje, kuriant verslo idėjas, formuojant savo nuomonę apie svarbius strateginius valstybės ir tarptautinius sprendimus, suvokiant mokslo ir technologijų pažangos privalumus ir galimas neigiamas  pasekmes.
    Konferencijos metu bus diskutuojama apie bibliotekininkų, mokslininkų ir menininkų vaidmenis ir bendradarbiavimo perspektyvas komunikuojant mokslinius atradimus visuomenei; galimybes panaudoti Lietuvos bibliotekų tinklo, kuris vienija virš 2000 įstaigų, potencialą aktyviai dalyvauti mokslo edukacijos  programose.
Konferencijos organizatoriai siekia suburti mokslininkus, bibliotekininkus bei kitus kultūros ir meno institucijų atstovus diskusijai apie svarbiausius mokslo komunikacijos ir edukacijos tikslus, būdus ir šios komunikacijos dalyvius. Ypatingas dėmesys bus skirtas meninės ir kultūrinės veiklos ir bibliotekų potencialui skleidžiant žinias apie mokslą bei organizuojant edukacines programas.
V.Biržiškos skaitymuose dalyvavo MB skyriaus narės Leonija Kėvalienė ir Irena Karpavičienė.

 1. Knygų kalėdos“. 2019 m. sausio 15 d. Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė susitiko su akcijos „Knygų Kalėdos“ partneriais ir bičiuliais, padėkojo jiems už bendrą, net aštuonerius metus trukusį darbą, padėjusį suvienyti jėgas stiprinant mūsų šalies bibliotekas. Susitikime aptarta „Knygų Kalėdų“ įtaka Lietuvos bibliotekoms ir skaitymo kultūrai. Susitikimo dalyviai – Lietuvos bibliotekininkų draugijos, Lietuvos leidėjų asociacijos, Spaustuvininkų asociacijos, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos, Ugdymo plėtotės centro, knygynų, leidyklų, nacionalinio transliuotojo LRT ir naujienų portalų „15min“ atstovai – išreiškė padėką už inicijuotą akciją ir kasmet sutelkiamą visuomenės dėmesį į bibliotekų poreikius ir skaitymo svarbą. Anot bibliotekininkų, kartu su šia Prezidentės rengiama akcija sugrįžo ir knygų dovanojimo tradicija. Per aštuonerius metus susiformavo įprotis dovanoti knygas bibliotekoms, o kalėdinį laikotarpį sutikti skaitymo skatinimo renginiais. Akcijos padrąsinti bibliotekininkai patys įgavo naujų įgūdžių, rado partnerių, kurie jais išliks ir akcijai pasibaigus. Akcijos bičiuliai teigė planuojantys tęsti knygų dovanojimo iniciatyvas, organizuoti skaityti įkvepiančius renginius. Bibliotekininkai pabrėžė, kad naujų knygų poreikis išlieka didelis, ypač regionuose. Ten populiarias knygas, kurių gaunama vos po kelis egzempliorius, norima perskaityti tuo pačiu metu. Todėl 2018 metais „Knygų Kalėdos“ kvietė bibliotekoms dovanoti laukiamiausių knygų. Prisijungdamos prie akcijos, bibliotekos sudarė knygų, kurių laukiama labiausiai, sąrašą, ir atkreipė dėmesį į savo skaitytojų poreikius. Pasak bibliotekininkų, akcija labai prisidėjo prie to, kad skaitytojai jau džiaugiasi prašytomis ir lauktomis knygomis.
  Aptariant praėjusių metų akcijos rezultatus, atkreiptas dėmesys, kad ypač aktyviai knygas dovanojo užsienio valstybių ambasados, tęsėsi verslo įmonių, įstaigų ir leidėjų draugystė su bibliotekomis, vis daugiau dovanojama tiesiogiai, atsižvelgiant į konkrečius skaitytojų poreikius. Aštuntosios „Knygų Kalėdos“ padėjo įrengti visiškai naują biblioteką. Akcijos bičiulių dėka Vilniaus Šv. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčioje atsidarė atvira skaitykla. Tradicija tapusioje akcijoje kasmet dalyvauja per 2500 Lietuvos bibliotekų, aktyviausios – savivaldybių viešosios, mokyklų ir apskričių bibliotekos. Ypač aktyviai į akcijos veiklą įsitraukia bibliotekos regionuose, kaimo filialai. Akcija „Knygų Kalėdos“ prasidėjo 2011 m., kai Prezidentė gavo Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos vaikų rašytą laišką su prašymu padovanoti naujų knygų jų bibliotekai. Tačiau „Knygų Kalėdos“ kvietė ne tik dovanoti, bet ir aplankyti artimiausią biblioteką. Per aštuonerius metus akcija visos šalies bibliotekas papildė per 320 tūkst. naujų knygų. MB skyriaus dalyvavimas „Knygų Kalėdų“  akcijoje. Buvome nusivylę 2015 m. ir  sulaukėme siūlymų boikotuoti  šią akciją, nes mokyklų bibliotekoms buvo paskirstytos prekybos centruose surinktos senos, suplyšusios, aprašinėtos knygos, nes dovanojimo kultūra buvo menka ir suprantama kaip namų išvalymas. Tačiau nutarėme dalyvauti akcijoje ir įsitikinome, kad patys ištikimiausi dovanotojai – mokiniai ir mokytojai.  „Knygų Kalėdos“ pamažu ugdo ir dovanojimo kultūrą, jei anksčiau  dovanojimas buvo suprantamas kaip namų išvalymas, tai prabėgus 8-neriems metams dovanojimas tikslingas, pagal bibliotekos poreikį, ženkliai sumažėjo drįstančių bibliotekoms dovanoti makulatūros.
  Akcijos renginių medžiaga talpinama svetainėje, todėl išsamesnius duomenis galite rasti joje. Kadangi „Knygų Kalėdų“ koordinatorė Vilniaus mokykloms yra skyriaus narė Gedailė Overlingienė, ji sutiko pasidalinti 2018 m. statistika, iš kurios atrinkau mokyklas, kuriose dirba MB skyriaus narės. Ačiū Gedailei, kad turime nors šiuos skaičius. Vilniaus mieste 2018 m. „Knygų Kalėdų“ akcijos metu  suorganizuotas 21 renginys, mokyklų bibliotekos pasipildė 1490 knygų.Skyriaus nariai kiekvienais metais lankosi Tarptautinėje Vilniaus knygų mugėje, „Bibliotekų erdvėje“, kuri pradėta rengti LBD iniciatyva. 
 2.  MB skyriaus narių kvalifikacijos kėlimas. Be aukščiau aptarto dalyvavimo LBD renginiuose, konferencijose ir pan., skyriaus nariams eilę metų dalyvauja Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus bibliotekos (VAVB) rengiamuose mokymuose Vilniaus apskrities mokyklų bibliotekininkams. Į šiuos mokymus gana sudėtinga užsiregistruoti, nes renkamos labai mažos grupės, o aprėptis – Vilniaus apskritis. Vilniaus apskrities viešoji A.Mickevičiaus (VAVB)  biblioteka 2018 m. kovo – spalio mėn.  organizavo mokymus mokyklų bibliotekininkams pagal tris mokymų programas: „Inovatyvios technologijos ir paslaugos mokyklų bibliotekose“, „Išmanioji karta – išmanus bendravimas‘, „Naujosios technologijos ir nauji skaitymo skatinimo būdai skaitmeninio pasaulio čiabuviams“. Skyriaus nariai mokėsi kurti virtualią realybę, patraukliai pristatyti biblioteką, bibliotekininkystės pagrindų, lankėsi VGTU „LinkMenų fabrike“.
  2019  metų mokymų planas mokyklų bibliotekininkams jau patvirtintas, mokymai vyks kovo-lapkričio mėn., taip pat organizuojami nuotoliniai mokymai 2019 m. sausio – gruodžio mėn.
  Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka (LNB), bendradarbiaudama su LBD spalio mėn pakvietė mokyklų bibliotekininkus į seminarą „Rask tris skirtumus tarp skaitmeninto ir popierinio“. Seminare buvo pristatyti suskaitmeninti lietuvių literatūros kūriniai portale www.epaveldas.lt. Knygos skaitmeninimui buvo atrenkamos vadovaujantis Ugdymo plėtotės centro patvirtintomis literatūrinio ugdymo programomis bei „100 reikšmingiausių vaikų knygų“ sąrašu. Itin svarbu, kad pasirašytos licencinės sutartys su autoriais, autorių teisių turėtojais, vertėjais bei dailininkais užtikrina korektišką ir legalų kūrinių naudojimą skaitmeninėje erdvėje. Paslauga nemokama, ja gali naudotis visi interneto vartotojai.
  Galiu pasidžiaugti, kad  pavyko susitarti dėl mokymų Lietuvos aklųjų bibliotekoje (LAB), ir spalio 30 d. 43 skyriaus nariai dalyvavo mokymuose  „Įtrauki biblioteka“, lankėmės LAB muziejuje, susipažinome su bibliotekos veiklos specifika.  Kadangi mokymai buvo įdomūs,  atsiliepimai   puikūs, bandysime tartis  dėl mokymų ir šiais metais. 
 3.  MB skyriaus renginiai ir skyriaus narių išvykos. MB skyriaus pirmininkės iniciatyva, 2018 metais minėdami Lietuvos valstybingumo atkūrimo 100-metį vasario mėn. organizavome išvyką į atnaujintus ir išplėstus Signatarų namus. Ekskursijoms buvo rezervuotos trys dienos mokinių atostogų metu (vasario 21, 22, 23), apsilankė 45 MB skyriaus nariai iš Vilniaus, Trakų, Lazdijų. Puikus gidas Valdas, išsamiai supažindino su muziejaus eksponatais, mūsų turimas žinias papildė įdomiais faktais iš Jono Basanavičiaus ir kitų Signatarų gyvenimo ir veiklos, papasakojo apie JAV išeivijos lietuvių pastangas ir didelį indėlį kuriant ir stiprinant nepriklausomą Lietuvą.
  2018 m. balandžio 5 d. MB skyriaus taryba pakvietė narius į rinkiminį susirinkimą – konferenciją „Meistriškumas dirbti funkcinio neraštingumo sąlygomis“. Mūsų partneriai MRU biblioteka nemokamai suteikė puikią modernią auditoriją. Rinkiminio narių susirinkimo darbotvarkė: 1) skyriaus pristatymas, kvorumas;  2) skyriaus pirmininko ir tarybos rinkimai ir tvirtinimas; 3) MB skyriaus nuostatų svarstymas ir tvirtinimas; 4)  skyriaus pirmininko (tarybos) veiklos ataskaita; 5) einamieji klausimai. Konferencijoje pranešimus skaitė: 1) sveikinimo žodis MRU bibliotekos direktorė (l.e.p.) Nijolė Liatukienė; 2) LNB lektorės Lina Mačiulienė ir Aušra Trabšienė; 3) Šviesos leidyklos regiono pardavimų koordinatorė  Agnė Buzkė; 4) Šiaulių valstybinės kolegijos lektorė Violeta Stasėnaitė; 5) Šiaulių valstybinės kolegijos lektorė Jurgita Macienė; 6) Šiaulių valstybinės kolegijos lektorė Rita Jakutienė; 7) VU Mokslinės komunikacijos ir informacijos centro lektorė Jurgita Lazauskaitė–Zabieleskė; 8) VU KF mokslinių tyrimų centro lektorius Vincas Grigas; 9) LBD pirmininkė Jolita Steponaitienė.
      MB skyriaus tarybos posėdyje 2018 m. balandžio 18 d. buvo nutarta organizuoti išvyką į Trakus. Skyriaus pirmininkė, Alina Bagdonavičienė ir Edita Šlekienė įpareigotos organizuoti išvyką. Kelionė į Trakus organizuota birželio gale, ją organizuojant talkino MB Trakų poskyrio pirmininkė Audrė Butiutienė. Kelionę organizavome minėdamos Lietuvos valstybės šimtmetį: „Tautinių mažumų svarba valstybės formavimuisi“. Kelionės metu aplankėme Trakų VB, bibliotekos darbuotojos supažindino su biblioteka, pristatė sukauptą kraštotyrinę medžiagą apie karaimus Trakuose, pasidžiaugė, kad gyventojai noriai bendradarbiavo kaupiant  leidinius karaimų kalba, dalinosi prisiminimais apie žymius žmones. Taip pat aplankėme Trakų dr. Serajos Šapšalo vardo karaimų tautos muziejų, Trakų istorijos muziejų, Angelų kalvą, Užutrakio dvarą.
 1. Einamieji klausimai. Puikios žinios iš IFLA būstinės. Draugijos deleguoti atstovai ir toliau tęs darbą Tarptautinės bibliotekų asociacijų ir institucijų federacijos (IFLA) nuolatiniuose komitetuose. Antrajai kadencijai perrinkti Draugijos pirmininkė Jolita Steponaitienė, kuri dirbs Komplektavimo ir kolekcijų valdymo nuolatiniame komitete, ir Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos generalinis direktorius prof. dr. Renaldas Gudauskas – Vadybos ir rinkodaros nuolatiniame komitete. Ši komitetų kadencija truks iki 2023 metų.
   Informacija dėl naujos apmokėjimo tvarkos. Etatinis mokytojų apmokėjimas palietė ir mus, nes nuo 2018 m. rugsėjo atsisakyta MK. Vietoje MK įvestas Klasės krepšelis, todėl  dabar esame apmokami iš biudžeto ir savivaldybės savarankiškų lėšų, kurios pagal ŠMM rekomendacijas turi būti konsoliduojamos. Manau, kad ŠMM rekomendacijos konsolidavimo neužtikrina, ir savivalės tik daugiau. Etatų skyrimas. ŠMM rekomenduoja skirti bibliotekininko etatą 400 mokinių, tai reiškia, kad mažosios mokyklos lieka be etato. Žinoma, rekomenduojama, esant galimybei, skirti etatą ir esant mažesniam mokinių skaičiui, tačiau tokių galimybių gali ir neatsirasti.LBD MBS pirmininkė Leonija Kėvalienė

————————————————————

LBD Mokyklų skyriaus konferencija ir ataskaitinis susirinkimas 2018 04 05

Balandžio 5 dieną LBD mokyklų skyrius organizavo konferenciją mokyklų bibliotekininkams Vilniuje, Mykolo Romerio universitete. Konferencija vadinosi „Meistriškumas dirbti funkcinio neraštingumo sąlygomis“. Konferencijoje pranešimus skaitė lektoriai iš Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos (2), Valstybinės Šiaulių kolegijos (3), Vilniaus universiteto (2), skaitmeninę mokymosi aplinką „Eduka“ pristatė leidyklos „Šviesa“ atstovė. Dėkojame visiems lektoriams ir dalyviams (jų buvo apie 60), svečiams, LBD MBS nariams senjorams ir aišku mūsų  partneriams – Mykolo Romerio universiteto bibliotekai (dir. pavad. Nijolei Liatukienei), suteikusiems konferencijai puikią salę ir Leidyklai „Šviesa“ parėmusiai mus dovanėlėmis pranešėjams. Prieš konferenciją vyko trumpas ataskaitinis rinkiminis LBD MBS narių susirinkimas, kurio metu buvo naujai išrinkta taryba, perrinkta pirmininkė (Leonija Kėvalienė), priimti LBD Mokyklų skyriaus nuostatai, priimti nauji nariai. Jiems įteikti LBD nario ženkliukai. Už labai išsamią ir dažnai siunčiamą informaciją apie gausius gimnazijos bibliotekos renginius mūsų skyriaus internetinei svetainei padėka įteikta Lazdijų Gustaičio gimnazijos bibliotekos vedėjai Daivai Mikalauskienei. Kviečiame ir kitas koleges nepamiršti mūsų ir dalintis žiniomis kas įdomaus vyksta jūsų bibliotekose. Konferenciją pakiliai užbaigė mūsų konferencijos viešnia – LBD pirmininkė Jolita Steponaitienė. Konferenciją vedė Irena Kryžanauskienė.

——————————————–

Pažintinė kelionė po Dzūkiją

2017 m. birželio 16 dieną LBD Mokyklų bibliotekų skyriaus Vilniaus poskyrio narės skyrė pažintinei kelionei po Dzūkijos nacionalinį parką. Kelionė buvo skirta Lietuvių kalbos ir piliakalnių metams bei 135 – osioms Vinco  Krėvės – Mickevičiaus metinėms. Aplankėme Subartonių kaime Vinco Krėvės gimtinę, sėdėjome už jo gimtųjų namų stalo, klausėmės įdomaus muziejaus vadovės pasakojimo apie nevienareikšmiai vertinamas rašytojo biografijos detales. Gražus rytas mus pasitiko ir sūrininkų namuose.Čia degustavome įvairių rūšių karvių, ožkų, avių pieno sūrius, šviežią duoną, gėrėme kavą su kanelėm, bendravome. Aplankėme Merkinę, Merkinės krašto muziejų, įspūdingą piliakalnį nuo kurio aukštumos grožėjomės Nemuno vingiais ir apylinkėmis, upeliuko juosiamu jaukiu miesteliu ir bažnyčios bokštais. Užsukome ir į Česukų kaime pastatytą garsiąją piramidę esančią Merkinės apylinkėse. Žavėjomės puikia aplinka ir ramia meditacijai nuteikiančia vieta. Popietę pasiekėme Druskininkus. Nemažai laiko praleidome išsiplėtusiame ir atsinaujinusiame M. K. Čiurlionio muziejuje. Čia mus pasitiko nuoširdžios muziejininkės ekskursija po muziejų, jos įtaigus pasakojimas. Stebino  puikiai atkurta dailininko ir kompozitoriaus namų aplinka. Kitose patalpose apžiūrėjome Čiurlionio paveikslų reprodukcijų ekspoziciją, klausėmės jų interpretacijų. Sužavėjo originalus Čiurlionio motinos rankomis kryželiu išsiuvinėtas Madonos su kūdikiu paveikslas.Vėliau pasivaikščiojome po miesto fontanų alėją ir kitas gražias vietas. Grįždamos į Vilnių vėl užsukome į Dargužių kaimą netoli Valkininkų pas sūrininkus. Ten įsigijome jų produktų ir apie 21:00 valandą pasiekėme Vilnių. Dėkojame Leonijai už ekskursijos organizavimą. Visų keliauninkių vardu  Irena K.

————————————————–

Apie mūsų atlyginimų  problemas (ištraukos iš spaudos)

Daiva BARONIENĖ  „Kultūros darbuotojų atlyginimai vėl nurėžti“  2016 04 12 6:00   Sergejus Jovaiša Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka

Vyriausybės patvirtinta Kultūros ir meno darbuotojų atlyginimų didinimo programa „užbuksavo“ viename iš Lietuvos kultūros lopšių – Anykščiuose. Šio rajono kultūros specialistams pusantrų metų mokėtos didesnės algos 2016-ųjų pradžioje vėl nubrauktos.

Lietuvoje šiuo metu įgyvendinama Vyriausybės patvirtinta 2014–2016 metų Kultūros ir meno darbuotojų atlyginimų didinimo programa, kurios tikslas – nuo 2017-ųjų šios srities specialistams mokėti 45 proc. didesnį darbo užmokestį, nei jie gavo prieš ketverius metus.

————————————————————————————————————

Lietuvos naujienos   Vyriausybė raginama netesėti pažadų

2016-06-11, 08:28     Danas NAGELĖ

Kultūros ministerija siūlo nuo liepos vėl šiek tiek padidinti algas kultūros darbuotojams ir taip įvykdyti Vyriausybės pažadus jiems algas laipsniškai didinti trejus metus iš eilės, tačiau dalis ministerijų siūlo tam nepritarti. Lietuvos kultūros centrų asociacijos prezidento Romo Matulio nuomone, raginimas tam nepritarti yra pasityčiojimas tiek iš žmonių, tiek ir iš Vyriausybės pažadų.

Kultūros ministerija siūlo nuo 2016 m. liepos 1 d. padidinti kultūros ir meno darbuotojų tarnybinių atlyginimų koeficientų maksimalią ribą 2 bazinės mėnesinės algos dydžiais. Įstaigų vadovų koeficientai didėtų nuo 24,3 iki 26,3 (nuo 862,65 iki 933,65 euro), vadovų pavaduotojų – nuo 22 iki 24 (nuo 781 iki 852 eurų), padalinių vadovų – nuo 19,2 iki 21,2 (nuo 681,6 iki 752,6 euro), specialistų su aukštuoju išsilavinimu – nuo 18,8 iki 20,8 (nuo 667,4 iki 738,4 euro), specialistų, įgijusių neuniversitetinį išsilavinimą, – nuo 15,4 iki 17,4 (nuo 546,7 iki 617,7 euro), aukštesnįjį – nuo 12 iki 14 (nuo 426 iki 497 eurų). Visos sumos nurodytos neatskaičius mokesčių.

Lietuvos kultūros centrų asociacijos vadovas, Plungės kultūros centro direktorius Romas Matulis priminė, kad kultūros ir meno darbuotojų atlyginimai didinami nuo 2014 m. Tais metais visiems specialistams algos padidėjo vidutiniškai 71 euru, 2015 m. algos didėjo po maždaug 46 eurus, šiemet, jei Kultūros ministerijos siūlymui būtų pritarta – po maždaug 71 eurą, o tam reikėtų 7,2 mln. eurų.

———————————————————————————————–

 

LBD Mokyklų skyriaus ataskaitinis – rinkiminis susirinkimas 

2014 m. gruodžio 30 d. 60 aktyviausių LBD Mokyklų bibliotekų skyriaus narių susirinko Vilniuje, Mykolo Romerio universitete (MRU), apžvelgti praėjusius metus, nuveiktus darbus, pasiekimus ir praradimus. Skyriaus pirmininkė Irena Kryžanauskienė atsiskaitė už paskutinę trijų metų „kadenciją“ ir pasiprašė būti pakeičiama 12 metų užimtose pareigose. Vilniaus poskyrio finansininkė Solveiga pristatė metų ataskaitą už gautas ir panaudotas lėšas. Vilniaus poskyris sudaro pusę LBD MBS narių). Per 2014 metus įstojo 19 naujų narių, 7 išstojo. Šiai dienai esame gražus 140 bendraminčių būrys. Palinkėkime sau sėkmės. Susirinkime priimti LBD Mokyklų skyriaus nuostatai, išsirinkome 11 žmonių Tarybą, veikiančią tarp susirinkimų iškilusioms problemoms spręsti, išsirinkome naują Skyriaus pirmininkę Leoniją Kėvalienę. Ji yra patyrusi bibliotekininkė, ilgametė LBD MBS narė, 2013 m. apdovanota LBD pirmininkės už aktyvią veiklą Draugijoje. DSC_0032Susirinkime pranešimą skaitė Kultūros ministerijos vyr. specialistė Julija Mažuolienė. Ji pristatė naujo strateginio bibliotekų dokumento „BIBLIOTEKŲ STRATEGINĖS PLĖTROS KRYPTYS 2015–2020 METAIS“ projektą. Jį gavo visos Skyriaus narės. Dokumentą reikia panagrinėti, ir reikalui iškilus – rašyti p. Julijai pasiūlymus projektui papildyti, tobulinti arba keisti iki sausio 16 d.
  Su IS TAMO biblioteka dalyves supažindino ir į klausimus atsakė  UAB  „Tavo mokykla“ pardavimų direktorė Malvina Čiapė. Nutarta, kad mokyklų bibliotekos, norinčios nemokamai išbandyti Tamo biblioteką, turi registruotis el. paštu iki sausio 15 d. lbdmokykluskyrius@gmail.com     Apie mūsų – mokyklų bibliotekininkų- teisinę padėtį ir optimaliausią „laikyseną“ šių dienų situacijoje kalbėjo naujoji LBD MBS pirmininkė Leonija Kėvalienė ir argumentuotai pasiūlė nesiblaškyti „tarp dviejų pušų“, o nuosekliai laikytis įstatymu pagrįsto kultūros darbuotojo statuso,  gerbti savo darbą ir neieškoti problemų ten, kur nereikia. Apmokėjimas švietimo sistemoje dirbančio kultūros darbuotojo iš švietimo ministerijos lėšų yra logiškas ir pagrįstas: kam tarnauji tas ir moka, o teisinis, profesinis reglamentavimas bibliotekininkui, kaip kultūros darbuotojui, ir tegali būti gaunamas iš kultūros ministerijos. Visus kitus su darbu susijusius sprendimus, kurių nereglamentuoja ministerijos ar savivaldybės, sprendžia steigėjas, t.y. mokykla (jai atstovauja mokyklos direktorius). Yra klausimų ir visada bus, kurie sprendžiami abipusių derybų keliu tarp darbdavio ir darbuotojo. Tokio pobūdžio sutarimai patvirtinami įstaigos vadovo įsakymu, jei tai neprieštarauja Darbo kodeksui ir kt. aukštesnės galios teisė aktams.

 Apie ateities bendradarbiavimą ir perspektyvas kalbėjo MRU bibliotekos direktorės pavaduotoja Nijolė Liatukienė. Jai įteikėme LBD pirmininkės padėką už partnerystę su LBD Mokyklų skyriumi ir pagalbą ugdant mokyklų bibliotekininkų profesionalumą. Susirinkimo dalyvės užpildė anketas dėl pageidaujamų temų ateities mokymams, kuriuos jau 2 metus organizuoja MRU bibliotekos specialistai. Ačiū jiems.

   Susirinkimo pertraukos metu vaišinomės kava, užkandžiais ir saldumynais. Įsigijome  naujausių profesinių leidinių, kuriuos mums atvežė ir platino mūsų partnerės – Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Leidybos skyriaus darbuotojos. Po susirinkimo naujoji Taryba susirinko pirmojo psėdžio.

 Dėkojame dar kartą visiems susirinkimo dalyviams ir svečiams ir linkime darbingų ir laimingų 2015 metų. Žemiau susirinkimo akimirkos (ačiū Solveigai Radzevičienei ir Albertui O. už jas)

———————————————————————————————–

 

SEMINARAS KLAIPĖDOJE „MOKYKLŲ BIBLIOTEKININKŲ VEIKLOS SPECIFIKA“

 

 

2014 spalio 27 d., prasidėjus moksleivių atostogoms 26 Klaipėdos miesto mokyklų bibliotekininkės susirinko į  miesto pedagogų švietimo ir kultūros centre organizuotą seminarą apie mokyklų bibliotekų veiklą, jos ypatybes, teisinį reglamentavimą, sėkmingo darbo gaires. Lektorė Irena Kryžanauskienė atsakė dalyvėms į visus klausimus, paragino stoti į  LBD Mokyklų skyrių ir sukurti tvirtą Klaipėdos poskyrį. Seminaro dalyvės vaišinosi kava, vaisiais ir saldumynais, galėjo pasisemti sėkmingų darbo patirčių iš kitų kolegių. Vestibiulyje veikė gerosios patirties (darbų) aprašymų parodėlė. Prie jos prisidėjo ir lektorė atvežusi iš Vilniaus 30 sukauptos patirties pavyzdžių. Šešios turiningo bendravimo valandos prabėgo nepastebimai. Seminaro programą galite pažiūrėti žemiau.
Profesinių žinių diena. Seminaras  „Mokyklų bibliotekininkų veiklos specifika“
 Data: 2014 m. spalio 27 d.
Vieta: Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir
kultūros centras, H. Manto g. 77, Klaipėda
Organizatorius: Dėstytoja: Irena Kryžanauskienė,
Lietuvos bibliotekininkų draugijos Mokyklų skyriaus pirmininkė
     Dalyviai: Mokyklų bibliotekininkai   

 

 

DIENOTVARKĖ
09:00 – 09:30 Dalyvių registracija.09:30 – 10:00 Bibliotekų informaciniai ištekliai. Fondų analizė. Fondo kokybės kriterijai jų taikymas bibliotekoje. Praktinė užduotis 1.
10.00 – 10.30 Fondų apskaitos nuostatų taikymas.
10:30 – 11:00 Bibliotekų veiklos teisinis reglamentavimas. Mokyklų bibliotekų specifika.
(LR Bibliotekų įstatymas, Lietuvos bibliotekų: fondų nuostatai, fondų apsaugos nuostatai, PNBT, pareigybės aprašas, standartai, vidaus tvarkos dokumentai).
11.00 – 11.30 Praktinė užduotis 2.
11:30 – 11:45 Kavos pertraukėlė*
11:45 – 12:15 Kaip pasirengti mokyklos bibliotekos darbo taisykles. Jų priedus.
12:30 – 13:30 Pietų pertrauka
13:30 –15.00 Mokyklos bibliotekininko sėkmingo darbo gairės ir patirtys. (bendravimo ir bendradarbiavimo svarba, veiklos formos, skaitymo skatinimas)
15:00 – 15:30 Mano sėkmės istorija. Praktinė užduotis 3
15:30 – 15:45 Kavos pertraukėlė
15:45 – 16:30 Mokyklų bibliotekininkų organizacijos, jų vaidmuo ir galimybės. , apsikeitimas metodinėmis priemonėmis.
*Pertraukų metu dalyviai galės susipažinti su LNB Leidybos skyriaus naujausiais leidiniais bei parodos ekspozicine medžiaga. Paroda „Mokyklų bibliotekų veiklos patirtys“
———————————————————————————

 

Skaitymo skatinimas mokyklose. Bibliotekininko vaidmuo“. 

2014 m. gegužės 30 d. Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus bibliotekoje (Trakų g. 10, Vilnius)
organizuojami mokymai tema 
„Skaitymo skatinimas mokyklose.
Bibliotekininko vaidmuo“. 
Mokymų programos tikslasŠių mokymų metu bus
aptartos vaikų skaitymo ypatybės ir motyvacija,  sėkmingi skaitymo
skatinimo pavyzdžiai ir būdai. Mokysimės knygų reklamos, literatūrinių būrelių
organizavimo ir rekomendacinių sąrašų rengimo. Seminaro pabaigoje įvyks
susitikimas su rašytoja Kristina Gudonyte. Mokymais siekiama pasidalinti
skaitymo skatinimo idėjomis ir praktiškai išbandyti kai kuriuos skaitymo
skatinimo būdus, kuriuos galima būtų kūrybiškai pritaikyti darbui su vaikais
siekiant juos motyvuoti skaityti.
Mokymų programos tikslinė grupė Lietuvos bibliotekininkų draugijos
Mokyklų skyriaus nariai.
Pageidautina iš progimnazijų, vidurinių ir pagrindinių mokyklų. 

Mokymų trukmė – 8 akad. val. Maksimalus mokymų dalyvių skaičius – 25. Mokymų lektorės – Gerda Putnaitė, VAVB Regiono bibliotekų metodikos ir vadybos centro
vyriausioji metodininkė, Marta Rudytė, SAC vyriausioji bibliotekininkė, Milda
Markovskytė-Šapurova, SAC bibliotekininkė.

 
Mokymų vieta – bibliotekos Konferencijų
salė (Administracijos korpusas, III aukštas, įėjimas iš kiemo).
 

Iki mokymų pradžios
prašytume atlikti
 užduotį „Knygų reklama – BOOK TALK“ .Pažymėjimai įteikiami išklausius
viso seminaro medžiagą ir atlikus praktines užduotis.
 
Papildoma informacija:
·  Jeigu bus norinčių
pietauti, tai galėtume rezervuoti staliukus kavinėje „Keisti
ženklai“. Dienos pietų kaina 9-11 Lt. Norintys pietauti, parašykite
registracijoje.
Dalyvių registracijos duomenų (Vardas,
pavardė, darbovietė, pareigos, tel. nr., el. paštas) lauksime iki š.m. gegužės
27 d. el. paštu avmirena@gmail.com

——————————————————————————-

Edukacinė  – mokomoji ekskursija į Vilnių

 
 
 
                      Lietuvos bibliotekininkų draugija balandžio 23 – 29 dienomis skelbė 14 – ąją Nacionalinę bibliotekų savaitę „Biblioteka – vienas pasaulis, daug istorijų“. Nacionalinės bibliotekų savaitės metu  Lazdijų rajono mokyklų bibliotekininkai išvyko į ekskursiją po inovatyvias Vilniaus bibliotekas. Tos dienos ekskursijas organizavo Vilniaus Antakalnio gimnazijos   bibliotekos vedėja Irena Kryžanauskienė kartu su Ugdymo plėtotės centro
projektų vadove Daina Karlonaite, kuri vykdė projektą „Mokyklų bibliotekininkų  kompetencijų tobulinimas taikant šiuolaikines priemones“.
 
Pirmoji ekskursijos  stotelė –Antakalnio gimnazijos biblioteka. Čia mus pasitiko jauna, energinga gimnazijos bibliotekos vedėja Irena Kryžanauskienė, kuri išsamiai  pristatė
Lietuvos Bibliotekininkų Draugijos (LBD) veiklą, parodė knygų fondus bei supažindino su savo darbo metodika. Į LBD Mokyklų skyrių buvo priimtos 8 naujos narės,  5 iš jų – Lazdijų rajono mokyklų bibliotekininkės,  ir joms įteikti LBD  ženkleliai. Pagrindinis suplanuotos ekskursijos tikslas buvo aplankyti Vilniaus universiteto naująjį
Mokslinės Informacijos ir Komunikacijos centrą (MKIC).
  VU bibliotekos  informacijos vadybininkė Ramunė Gedvilaitė  supažindino mus su pačia moderniausia XXI amžiaus biblioteka, kurią sudaro trys skirtingo dydžio piramidės, sujungtos  stiklo lakštais. Pastato architektas Rolandas Palekas. Tai šviesi biblioteka gamtos prieglobstyje su atviromis, lanksčiomis bei universaliomis  erdvėmis, išskirtine architektūra,  individualiais
kabinetais, konferencijų bei poilsio
 sale, unikalia erdvių transformavimo sistema bei naujoviška
kompiuterizuota knygų pristatymo sistema. Buvo įdomu stebėti modernią „bėginę“ knygų transportavimo sistemą, lubomis važinėjančius knygų gabenimo konteinerius. Čia nutiestos trasos, kuriomis važinėjasi dėžės, jomis galima atsiųsti reikiamas knygas.
  Užsakytos knygos  keliauja į esančią stotelę, o po to sukrenta į vežimėlį. Ekskursijos dalyviams buvo pristatytas dar retenybe laikomas 3D spausdintuvas, apsilankėme skaityklos „vienutėse“, skirtose studentams bei  mokslo darbuotojams, apžiūrėjome erdvę, skirtą tėvams – studentams, mokslininkams. Įdomūs ir lankytojų akiai mieli tylieji 
darbo kambariai, kuriuos nuo bendros skaityklos skiria vaikų žaidimams skirtas kambarėlis, pridėliotas sėdmaišių bei vaikiškų knygelių.
 

 

 

 

 

 

 

 

                      MKIC IT laboratorijoje kompiuteriai parengti darbui su vaizdo, garso, inžinerinių ir matematinių skaičiavimų duomenimis. Čia galima pasiskolinti nešiojamus ir planšetinius kompiuterius, fotoaparatus, vaizdo kameras. Svarbu tai, kad naujoji Vilniaus universiteto biblioteka (MKIC) atviras visoms vartotojų grupėms  24 val. per parą, 7 dienas per savaitę, išskyrus Valstybinių švenčių dienas.Galime tik pasidžiaugti, kad apsilankėme moderniausioje Lietuvos bibliotekoje – MKIC. Tai buvo tarsi išpildyta kiekvienos šiandieninės bibliotekos vizija – ateityje taip bus visur. Vėliau  Irenos Kryžanauskienės dėka apsilankėme Lietuvos technikos bibliotekoje. Ekskursiją vedė garsus gidas,

žinomas architektas Evaldas Purlys (restauravęs ir pritaikęs Jėzuitų noviciato pastatus bibliotekai). Architektas išsamiai nušvietė bibliotekos istoriją bei architektūrą, aprodė gražiausias istorines vietas, atskleidė senojo arsenalo paslaptis, apžvelgė bibliotekos ansamblio atstatymo darbus. Po to su žinomu  architektu restauratoriumi pasivaikščiojome po įspūdingus Lietuvos technikos bibliotekos rūmus. Ekskursija, kaip ir dera, baigėsi jaukioje kavinukėje, kurioje švenčiami susitikimai, parodų pristatymai bei įvairūs pobūviai. Pavasarinė kelionė praleista prasmingai ir įdomiai. Džiaugiamės sėkminga ekskursija, nauja patirtimi bei maloniais įspūdžiais. O už tai esame be galo dėkingos Lazdijų viešosios bibliotekos direktorei Renatai Rudienei ir rajono Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiajai specialistei Auksei
Stirbienei už suteiktą transportą bei Irenai Kryžanauskienei ir Dainai Karlonaitei už skirtą laiką ir pastangas. 

    Daiva Mikalauskienė

Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos bibliotekos vedėja       

———————————————————————————-

Edukacinės ekskursijos „Inovatyvių bibliotekų geroji patirtis“

Nacionalinės bibliotekų savaitės (NBS) metu – balandžio 25 d. suorganizavome respublikos mokyklų bibliotekininkams (LBD Mokyklų skyriaus nariams) dvi ekskursijas į Vilniaus universiteto naująjį Mokslinės Informacijos ir Komunikacijos Centrą (MKIC) (Saulėtekio g.5) ir į Vilniaus Senamiestyje, Jėzuitų noviciato architektūriniame komplekse įsikūrusią Lietuvos technikos biblioteką (Šv. Ignoto 6). Įsimintinos liko ne tik pačios
ekskursijos, bet ir galimybė susitikti su kolegėmis prie kavos puodelio, kartu
papietauti ir pabendrauti.  Prieš ekskursiją LBD MS būstinėje buvo priimti
7 nauji LBD Mokyklų skyriaus nariai: po vieną iš Šalčininkų ir Trakų rajonų bei
5 nauji nariai iš Lazdijų rajono. Sveikiname naujai įstojusiuosius ir linkime
vaisingo bendradarbiavimo.

Pirmojoje ekskursijoje susipažinome su modernia XXI amžiaus reikalavimus
atitinkančia biblioteka, atviromis jos erdvėmis, kuriose skaitytojas pats sau
šeimininkas, su modernia “bėgine” knygų transportavimo po pastatą sistema,
pamatėme net ir lubomis važinėjančius knygų gabenimo konteineriukus, 3D
spausdintuvą, skaityklas be durų, mobilius baldus, “vienutes” mokslo
darbuotojams, modernią knygų iš(si)davimo ir grąžinimo sistemą, kurioje nėra
bibliotekininko kaip tarpininko. VU bibliotekos darbuotoja Ramunė išsamiai
supažindino su šio pastato architektūriniais išorės ir vidaus sprendimais,
unikalia erdvių transformavimo sistema ir galimybe joje dirbti 24 val. per parą
7 dienas per savaitę. Išimtis, kai kompleksas nedirba – šventinės dienos.

 


Antroji ekskursija mus pasitiko senovinės dvasios kontrastu architektūroje ir koja kojon su laiku žengiančiomis moderniomis technologijomis, atsidavusiais darbui žmonėmis, kurie geranoriškai priima po savo skliautais pradedančiųjų (ir ne tik) dailininkų darbus, juos
eksponuoja galerijose. Visos NBS metu (balandžio 23-29 dienomis) čia vyko daug nemokamų renginių ir mokymų visiems pageidaujantiems. Be galo įdomiai ekskursiją vedė garsus architektas Evaldas Purlys, kurio iniciatyvos ir rūpesčio dėka šis architektūrinis ansamblis buvo prikeltas gyvenimui ir pritaikytas bibliotekos reikmėms.

Ekskursijos buvo organizuotos kartu su Ugdymo plėtotės centro (UPC) vykdomu
projektu “Mokyklų bibliotekininkų kompetencijų tobulinimas taikant šiuolaikines
priemones”. Per 30 dalyvių gavo kvalifikacinius pažymėjimus, kaip išklausiusios
kursą “Inovatyvių bibliotekų geroji patirtis”. O ekskursijų sumanytoja ir
vykdytoja Irena K. parsivežė dar ir UPC padėkas už pagalbą keliant mokyklų
bibliotekininkų darbuotojų kvalifikaciją, o Mokyklų skyriui  už partnerystę
organizuojant mokymus pagal projektą.  Mes taip pat esame dėkingos UPC projekto vadovei Dainai Karlonaitei už bendradarbiavimą ir paramą ir organizuotus mokymus.

—————————————————————————————–

2014 m.
balandžio 16, 17 d. 
organizuojami mokymai tema „Projektų valdymas mokyklų bibliotekininkams“

 
2014 m. balandžio 16, 17 d. (trečiadienį ir ketvirtadienį) Vilniaus
apskrities Adomo Mickevičiaus viešojoje bibliotekoje (Trakų g. 10, Vilnius) bus
organizuojami mokymai tema „Projektų valdymas mokyklų bibliotekininkams“.
Papildoma informacija:
·  Jeigu bus norinčių pietauti, tai galėtume
rezervuoti staliukus kavinėje „Keisti ženklai“. Dienos pietų kaina
9-11 Lt. Norintys pietauti, parašykite registracijoje.
Dalyvių registracijos duomenų (Vardas, pavardė, darbovietė, pareigos, tel.
nr., el. paštas) lauksime iki š.m. balandžio 4 d. el. paštu 
avmirena@gmail.com
Organizatorius: Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji
biblioteka (VAVB).
Dėstytojai: Laura Juchnevič, VAVB Regiono
bibliotekų metodikos ir vadybos centro vadovė, ir Neringa Androšiūnaitė, VAVB
Regiono bibliotekų metodikos ir vadybos centro vyriausioji metodininkė.
Dalyviai: Lietuvos bibliotekininkų draugijos Mokyklų skyriaus nariai.
DIENOTVARKĖ
Balandžio 16 d.
LAIKAS
VEIKLA,
TEMA
LEKTORIUS
08:45-09:00
Dalyvių
registracija
 
09:00-10:30
Projektų
valdymas kaip bendra kūrybinė veikla
Laura
Juchnevič
10:30-10:45
Kavos
pertraukėlė
 
10:45-12:15
Projektų valdymas
kaip procesas
Laura
Juchnevič
12:30-13:30
Pietūs
 
13:30-14:30
Projektų
įgyvendintojai komandos formavimo aspektu
Laura
Juchnevič
14:30-15:00
Fondoieška
Neringa
Androšiūnaitė
15:00-16:30
Gerų
projektų pavyzdžiai
Neringa
Androšiūnaitė
DIENOTVARKĖ
Balandžio 17 d.
 
LAIKAS
VEIKLA,
TEMA
LEKTORIUS
08:45-09:00
Dalyvių
registracija
 
09:00-10:30
Projekto idėjos
generavimas
Laura Juchnevič,
Neringa Androšiūnaitė
10:30-10:45
Kavos pertraukėlė
 
10:45-12:15
Projekto
rengimas
Laura Juchnevič,
Neringa Androšiūnaitė
12:30-13:30
Pietūs
 
13:30-16:30
Projekto rengimas
Laura Juchnevič,
Neringa Androšiūnaitė

——————————————————————————————

Bibliotekų savaitės metu kviečiame apsilankyti VU MKIC ir Lietuvos Technikos bibliotekoje
 
       2014 m. balandžio 25 d. (paskutinis mėnesio penktadienis) kviečiame LBD Mokyklų skyriaus narius į ekskursijas MKIC (Naująjį VU informacijos-komunikacijos  centrą). Iš ryto vyksime į Saulėtekyje esantį MKIC, o tenai pasižvalgę ir užvalgę 🙂 keliausime į Vilniaus senamiestyje šv. Ignoto 6 esančią Lietuvos Technikos biblioteką. 
      Lietuvos technikos biblioteka yra įsikūrusi
architektūriniame ansamblyje, kurį sudaro vėlyvojo renesanso ir baroko
architektūros pastatų kompleksas. XVI a. pradžioje statytas jėzuitų noviciatas
(dabar Lietuvos technikos biblioteka, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija
ir restoranas „Le Bohema“) įvardintas kaip architektūros paminklas. Lietuvos
technikos bibliotekos pastatas – vienintelis statinys Vilniuje, išsaugojęs
gynybos sieną. Abejingų nepalieka pastato rūsiai, įvairios kelionių-gidų
organizacijos čia atveda turistus. Visa tai ir dar daugiau galės pamatyti
kiekvienas, dalyvaujantis ekskursijoje. Norinčias, kviečiu registruotis el. paštu (žr. kontaktai. Rašykite arba skambinkite  LBD MS pirmininkei  Irenai K. )
 —————————————————————————————–Mykolo Romerio universiteto bibliotekos organizuojami
mokymai 
Lietuvos bibliotekininkų draugijos Mokyklų skyriaus nariams
Iformacinių kompetencijų ugdymas“
III etapas
(Ateities
g. 20, I korpusas, Vilnius)
2014 m.
sausio 31 d.
Programa
 
9:30-10:00   Registracija (C-I-210 aud.).
10:00-10:20 LBD Mokyklų
skyriaus organizaciniai klausimai (C-I-210 aud.).
 
10:20-10:30 Kaip išsaugoti darbo vietą? Pranešėja:
MRU bibliotekos direktorė Nijolė Liatukienė (C-I-210 aud.).
10:30-11:30
Technobaimė: kaip ją įveikti? Pranešėjas:
lekt. Antanas Mockus (C-I-210 aud.).
11:30-12:00 RSS technologija: kaip rasti, peržiūrėti ir
prenumeruoti informacijos santraukas?
Pranešėja: vyr. bibliotekininkė
Loreta Šetbarė (C-I-210 aud.).
12:00-13:00
Pietūs.
13:00-14:30 Google
paslaugos ir įrankiai.
Pranešėja: vyr. bibliotekininkė Irena Lazdovskaja
(C-I-210
aud.).
 
14:30-14:50 Kavos pertraukėlė.
 
14:50-16:20
Praktiniai užsiėmimai (C-I-210 aud., C-I-016 aud.).
 
 —————————————————————————————–

Edukacinės programos ir jų
organizavimas bibliotekose: žodiniai ir kompleksiniai renginiai

 
Data: 2013 m. spalio 28d.
Vieta: Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus
viešoji biblioteka
Organizatorius: Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji
biblioteka (VAVB)
Dėstytojai:   Aldona
Jeleniauskienė VAVB Skaitytojų aptarnavimo centro vadovė, Kristina Karvelytė
VAVB dailininkė, Rūta Skorupskaitė, VAVB kultūrinių renginių organizatorė 
Dalyviai: Mokyklų
bibliotekininkai
 
DIENOTVARKĖ
Spalio 28 d.
9:25 – 9:35 Dalyvių
registracija
9:35 – 9:55 Einamieji
klausimai
09:55– 10:00                      Įžangos žodis. Neringa Androšiūnaitė, VAVB
Regiono bibliotekų metodikos ir vadybos centro mokymų koordinatorė                                       
10:00 – 12:00                     Renginių organizavimo
ABC. Aldona Jeleniauskienė VAVB
Skaitytojų aptarnavimo centro vadovė
12:00 – 12:15
Kavos pertraukėlė           
12:15 – 13:00                     Diskusija „Paroda –
populiariausia ir universaliausia renginių forma“. Rūta Skorupskaitė VAVB kultūrinių renginių organizatorė
13:00 – 14:00
Pietų pertrauka
14:00 – 14:45                     Diskusijos tęsinys „Ką
rinktis: tradicinės ar netradicinės parodos“. Rūta Skorupskaitė VAVB kultūrinių renginių organizatorė
14:45 – 16:00                     Meninis parodų
apipavidalinimas. Kristina Karvelytė
VAVB dailininkė
16:00 – 16:15                     Klausimai ir atsakymai
                                                                           
——————————————————————————————————————–
 

MOKYMAI MOKYKLŲ BIBLIOTEKININKAMS

2013 m.Balandžio 26 d. MRU bibliotekoje vyko tęstiniai mokymai mokyklų bibliotekininkams „Informacinių kompetencijų ugdymas“.
Į mokymus užsiregistravo 83 bibliotekininkai iš Vilniaus, Kauno, Trakų, Radviliškio ir Kaišiadorių mokyklų.

Mokyklų bibliotekininkams nedalyvavusiems 2012 m. lapkričio 30 d. mokymuose buvo pristatyta I etapo programa: svečiams pristatyta šiuolaikinė akademinė biblioteka, dalyviai supažindinti su informacijos paieškos ypatumais ir naujomis informacijos gavimo bei perdavimo technologijomis.

Dalyviai, pasirinkę II etapo programą, buvo supažindinti su profesinės informacijos šaltiniais ir interneto technologijomis, dalyviams pristatyta informacijos tvarkymo programa Zotero.

Išklausę teorines paskaitas mokyklų bibliotekininkai dalyvavo praktiniuose užsiėmimuose.
 

———————————————————————— 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tęstiniai MRU mokymai mokyklų bibliotekininkams – LBD nariams
 
Bendradarbiavimo sutartis tarp MRU bibliotekos ir LBD mokyklų bibliotekų skyriaus pasirašyta š. m. spalio 29 d. Bendradarbiavimo projekte pristatyti tiek mokyklų bibliotekininkų tęstiniai mokymai, tiek mokyklų abiturientų supažindinimas su informacinio raštingumo pradmenimis ir viena moderniausių akademinių bibliotekų. Plačiau     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MRU biblioteka, bendradarbiaudama su LBD mokyklų bibliotekų skyriumi, 2012 m. lapkričio 30 d. pradėjo tęstinius mokymus, skirtus mokyklų, gimnazijų ir progimnazijų bibliotekininkams.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *