Veiklos ir įvykiai

DĖL MOKYKLŲ BIBLIOTEKŲ ATLYGINIMO PADIDINIMO 2021 m. 

LBD MBS pirmininkė Leonija atliko mokyklų bibliotekininkų, skyriaus narių apklausą. Iš gautų atsakymo matėsi, kad didžiajai daliai kolegių atlyginimai buvo nepadidinti, arba padidinti per mažai. Todėl buvo kreiptasi į ŠMSM dėl esamos situacijos  ir  netvarkos sureguliavimo.
        Nuo 2021 m. sausio 1 d. vidutiniškai 3,6 proc. turėjo didėti švietimo įstaigose dirbančių  bibliotekininkų atlyginimai. https://www.smm.lt/web/lt/pranesimai_spaudai/2021-m-valstybes-biudzeto-lesos-svietimo-mokslo-ir-sporto-sritims-dideja-177-mln-eurŠvietimo įstaigose dirbantys kultūros  darbuotojai bibliotekininkai, negavo valstybės skiriamų lėšų jų atlyginimų padidinimui. Tai pažeidžia jų teisėtus lūkesčius.
        Į elektroninę 2021-02-05 užklausą apie nepadidintus atlyginimus ŠMSM atstovė atsakė: „Klasės krepšelyje skirtos lėšos mokyklų bibliotekų darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti nuo 2021 m. sausio 1 d. (vidutiniškai 3,6 proc. darbo užmokesčio fondo). Šios lėšos kartu su kitomis klasės krepšelio lėšomis skiriamos savivaldybėms. Siūlome kreiptis į mokyklos steigėją dėl minėtų lėšų skyrimo mokykloms ir darbo užmokesčio didinimo mokyklų bibliotekininkams.“   Kodėl  valstybės skiriami pinigai turi būti „išmušinėjami“ atskirų darbuotojų, o ne išmokami pagal ministerijos nurodytą reglamentą?         Reikalaujame nedelsiant išsiųsti atitinkamą išaiškinimą visoms šalies savivaldybėms ir patobulinti lėšų, skirtų bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekininkų darbo užmokesčio didinimui panaudojimo reglamentavimą, kad būtų vykdomi LR Vyriausybės nutarimai ir tikslinės biudžeto lėšos būtų naudojamos griežtai pagal paskirtį, išvengiant savivaldybių administracijų ir mokyklų vadovų savivalės. Bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekininkai negali būti diskriminuojami tik dėl to, kad yra kultūros darbuotojai ir dirba švietimo įstaigų bibliotekose.
      Vasario mėn. Panašaus turinio raštus esame išsiuntę į ŠMSM, pasirašytus LBD pirmininkės  ir per Švietimo darbuotojų profsąjungą (vad. E. Milešinas). Laukiame atsakymų.
                        LBD MBS Taryba

———————————————————

DĖL MOKYKLŲ BIBLIOTEKŲ ATLYGINIMO PADIDINIMO

 

Praėjusią savaitę LBD Mokyklų bibliotekų skyrius parengė raštą Švietimo ir mokslo ministrui „Dėl padidinto mokinio krepšelio (MK) lėšų, skirtų bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekininkų darbo užmokesčiui didinti reglamentavimo tobulinimo“ ir kreipėsi Į LBD. Raštas jau pasiekė ŠMM. Laukiame atsakymo.

LBD pirmininkė Alina Jaskūnienė, gavusi mūsų nusiskundimus dėl nemokamų padidintų atlyginimų mokyklose, apie susidariusią padėtį informavo Lietuvos respublikos prezidentūrą.

Praėjusią savaitę taip pat kreipėmės į LŠPS dėl iškilusių problemų, supažindinome su nepatenkinama padėtimi Respublikoje, paprašėme šiuo klausimu profesinių organizacijų pagalbos. Švietimo profsąjungos taip pat išsiuntė raštą į ŠMM ir apie tai informavo internetiniame puslapyje. Žr straipsnį „Bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekininkai negali būti diskriminuojami“. Ačiū LŠPS ir LŠĮPS pirmininkams Audriui Jurgelevičiui ir Eugenijui Jasinui. Plačiau

———————————————————————————————————–

Regiono savivaldybių viešųjų ir mokyklų bibliotekų šventė

 

2014 m. gruodžio 11 d. vakarą buvo apdovanota 30 bibliotekininkų iš Alytaus ir Vilniaus apskričių savivaldybių viešųjų ir mokyklų bibliotekų. Tarp apdovanotųjų ir mūsų LBD MBS ilgametė narė  Janina Bėruvienė, pasižymėjusi ypatingu kūrybiškumu ugdant skaitytojus ir skatinanti skaitymą Vilniaus V. Biržiškos progimnazijoje.Rašytoja Ilzė Butkutė paskatino visus susimąstyti, kaip svarbu yra nenustoti svajoti ir leisti svajoti kitiems, stebėti, kokios žinutės dominuoja mūsų gyvenime, nes jos formuoja mūsų asmenybę ir nulemia poelgius. Surašę savo svajones, prisiminę pasiekimus, kūrybinių dirbtuvių dalyviai gavo užduotį išsiugdyti naują įprotį. Pirmiausia, reikia nuspręsti, ką norime savyje pakeisti ar ko mums reikia, kad galėtume pasiekti savo užsibrėžto tikslo. Tuomet per 72 val. turime žengti pirmuosius, nors ir pačius mažiausius, žingsnelius ir juos kartoti 21 dieną. Tokio dienų skaičiaus reikia naujam įpročiui išsiugdyti. Taip pat svarbu niekada nepamiršti, kad blogos mintys nuodija mūsų sąmonę, pykčiui išvaistytą energiją galima panaudoti naudingesniems ir prasmingesniems darbams atlikti, o protą reikia nuolat lepinti vitaminais, t.y. geromis mintimis, nes tik tuomet galėsime sėkminga siekti savo svajonių.

Gyvą itališką muziką atliekanti grupė Duetto vakaro svečius sušildė gerai žinomų populiarių melodijų garsais ir mažiau žinomomis autentiškomis skirtingų Italijos regionų liaudiškomis dainomis.

 

 

 

———————————————————————————————————–

Apie Geriausio LBD metų skyriaus konkursą šiemet ir ne tik

Kiekvienais metais Nacionalinė bibliotekų savaitė (NBS) turi baigiamąjį renginį, kuriame apdovanojami geriausi LBD skyriai, konkurso nugalėtojai, teikiamos Kultūros ministro ir LBD pirmininkės padėkos darbuose pasižymėjusiems LBD nariams. Šiemet NBS baigiamasis renginys – konferencija “Viešosios valdžios ir nevyriausybinio sektoriaus bendradarbiavimas” vyko 2014 m. balandžio 29 d. Seime. Buvo skelbiamos tokios nominacijos kaip Metų bibliotekininkas, Metų bibliotekos vadovas ir kt. Šiais metais daug darbščių kolegių (LBD narių) iš įvairiausių bibliotekų buvo apdovanotos Kultūros ministro padėkomis ir už skaitymo skatinimo iniciatyvas. LBD Mokyklų skyrius teikė 4 savo narių veiklų aprašymus ir siūlė apdovanojimams. Padėką gavo viena iš jų – Antakalnio progimnazijos bibliotekos vedėja Snieguolė Šeduikienė. Šiame konkurse skiriama viena Pagrindinė premija ir Geriausio LBD metų skyriaus nominacija bei dvi paskatinamosios premijos. Geriausiu LBD metų skyriumi pripažintas Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės viešosios bibliotekos LBD skyrius. Detaliau su Konkurso nuostatais galite susipažinti čiaLBD Mokyklų skyriui  skirta LBD geriausio metų skyriaus paskatinamoji  premija ir raštas. Prie finansinės paramos metų geriausių skyrių premijoms jau daug metų prisideda UAB „Asseco Lietuva“ (buv. „Sintagma“). Teikiant premijas bei apdovanojimus visada dalyvauja šios įmonės generalinis direktorius Albertas Šermokas.

 

 

 
 
————————————————————————————————————
LBD Mokyklų Skyrius auga ir stiprėja
2014 m. balandžio 25 d.  mini susirinkime prieš iškeliaujant į ekskursijas po inovatyvias Vilniaus bibliotekas į LBD Mokyklų skyrių buvo priimti 8 nauji nariai, jiems įteikti LBD ženkleliai. Po vieną narį įstojo iš Vilniaus, Šačininkų ir Trakų rajonų, bei 5 nauji nariai iš Lazdijų rajono. Susikūrusiam Lazdijų rajono poskyriui vadovaus Daiva Mikalauskienė.  Šios dienos ekskursijas organizavome kartu su Ugdymo plėtotės centro vykdomu projektu „Mokyklų bibliotekininkų kompetencijų tobulinimas taikant šiuolaikines priemones“. Ačiū už paramą projekto vadovei Dainai Karlonaitei. Visi edukacinių ekskursijų dalyviai gavo pažymėjimus, o LBD MS pirmininkė Irena K. ir padėką.————————————————————————————————————
2014-02-04 Vilniuje  vyko IX – asis LBD suvažiavimas
 

Jo metu  iš suvažiavimo svečių išgirdome daug sveikinimo žodžių Draugijai, gerų palinkėjimų sėkmingai veiklai. Išklausėme LBD pirmininkės ataskaitąuž visą 2011-2013 laikotarpį. Buvo išrinkta nauja LBD Taryba iš 15 žmonių ir revizijos komisija iš 3 žmonių. LBD  pirmininke absoliučia balsų dauguma antrai kadencijai (iki 2016 m.) perrinkta Birštono viešosios bibliotekos direktorė Alina Jaskūnienė. LBD pirmininkėMokyklų skyriųpaminėjo kaip sėkmingai veikiantį ir patį gausiausią  bei įteikė padėkąLBD MS pirmininkei ir Antakalnio gimnazijos bibliotekos vedėjai Irenai Kryžanauskienei „Už ilgametį aktyvų dalyvavimą LBD Mokyklų skyriaus veikloje, už pagalbą buriant mokyklų bibliotekininkus“. Mūsų skyriui suvažiavime atstovavo 6 nariai iš 13 galimų.

Plačiau apie suvažiavimą galėsite paskaityti LBD internetiniame puslapyje .

 
————————————————————————————————————

LBD Mokyklų skyriaus narių  susirinkimas 2014 sausio 31 d.

Numatoma svarstyti: 

 

1. Naujai įstojančių narių priėmimas, išstojančiųjų išbraukimas iš LBD MS narių sąrašo 

2. Dėl delegatų į 9-tąjį LBD suvažiavimą patvirtinimo
3. Dėl kreipimosi į TEV reikalingumo, kad koreguotų sąskaitų išrašymą vadovėliams
4. Dėl mokyklų bibliotekų internetinių adresų skelbimo tinklaraščio Nuorodų skyrelyje
5.Dėl ekskursijos į MKIC per bibliotekų savaitę
6.  Atsakymai į klausimus ir padėkos įteikimas
Norintiems pasiūlyti daugiau svarstytinų klausimų prašome rašyti el. paštu avmirena@gmail.com————————————————————————————————————

Regiono savivaldybių viešųjų ir mokyklų bibliotekų šventė

 
   2013 m. gruodžio 6 dieną 16 val. Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos Bendrojoje skaitykloje įvyko Alytaus ir Vilniaus apskričių savivaldybių viešųjų ir mokyklų bibliotekų šventinis vakaras – darbo jubiliatų šventė.
          Jos metu apdovanojimai įteikti ir trims LBD Mokyklų skyriaus (MS) narėms.
1.  Švietimo ir mokslo ministro Padėkos raštas „Už ilgametį kūrybingą darbą mokyklos bibliotekoje ir sėkmingą MOBIS programos viešinimą.“ skirtas Vilniaus P. Vileišio progimnazijos bibliotekos vedėjai Gedailei Overlingienei.
2. Švietimo ir mokslo ministro Padėkos raštas „Už ilgametį darbą ir svarų indėlį ugdant mokyklų bibliotekininkų profesionalumą ir skatinant mokinių kūrybiškumą“ LBD MS pirmininkei ir Antakalnio gimnazijos bibliotekos vedėjai Irenai Kryžanauskienei.
3. LBD pirmininkės Alinos Jaskūnienės Padėka „Už ilgametį aktyvų dalyvavimą LBD Mokyklų skyriaus veikloje, už pagalbą buriant mokyklų bibliotekininkus“ Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazijos bibliotekos vedėjai, ilgametei LBD MS pirmininkės pavaduotojai Leonijai Kėvalienei.

————————————————————————-

Apie mūsų (LBD MS) 10 sėkmingos veiklos metų

 

 
 

rašoma šių metų „Dialoge“ 2013-10-31 d. Nr. 40.  Skaityti čia 

 

————————————————————————————————-

 

 
Lietuvos bibliotekininkų draugijos Mokyklų skyrius
 
Lietuvos Bibliotekininkų  Draugija (Toliau LBD arba Draugija) – viešasis juridinis asmuo, profesiniu ir savanoriškumo principu jungiantis LBD narius – bibliotekininkus, kitus fizinius ir juridinius asmenis.
 
LBD vienija narius tokiems pagrindiniams tikslams:
1. aktyviai dalyvauti plėtojant Lietuvos bibliotekų veiklą, didinti bibliotekininkų ir bibliotekų vaidmenį visuomenės gyvenime;
2. siekti, kad bibliotekų paslaugos atitiktų viešuosius interesus ir būtų visuotinai prieinamos bei profesionalios, atitiktų intelektinės nuosavybės apsaugos ir panaudos bei informacijos vartotojų teisių interesus;
3. skatinti bibliotekininkystės mokslo tiriamąjį darbą, stiprinti bibliotekininkystės mokslo ir bibliotekų veiklos ryšius, rūpintis mokslinių rekomendacijų įdiegimu  bibliotekų veikloje;
4. rūpintis bibliotekų darbuotojų kvalifikacijos kėlimu, bibliotekininkų profesinės etikos ir kultūros ugdymu.
Siekiant užsibrėžtų tikslų Draugija:
1. Rengia pasiūlymus Lietuvos Respublikos Vyriausybei bei kitoms valstybės ir savivaldos institucijoms dėl bibliotekų veiklos gerinimo.
2. Gina informacijos gavimo bei skaitymo laisvę ir sudaro galimybes nevaržomai naudotis bibliotekose sukauptais informacijos ištekliais.
3. Rūpinasi rekomendaciniais bibliotekų veiklos standartais, tvarkų ir metodikų rengimu.
4. Rūpinasi bibliotekininkų veiklos pažangios patirties sklaida.
5.Kelia bibliotekų darbuotojų kvalifikaciją, plečia jų kompetencijas. Rengia kursus, seminarus, konferencijas, stažuotes, kitus renginius.
6.Bendradarbiauja su užsienio ir tarptautinėmis bibliotekų asociacijomis bei kitomis veiklos profilį atitinkančiomis organizacijomis.
 

LBD Mokyklų skyrius (toliau Skyrius)  yra Draugijos padalinys, sukurtas rūšiniu principu, nes pagal LBD nuostatus „Skyriai organizuojami teritoriniu principu arba pagal bibliotekų tipus ir rūšis.“ T.y. jungia visos Lietuvos bendrojo lavinimo (pagrindinio, pradinio, vidurinio) mokyklų, suaugusių mokymo centrų, profesinių mokyklų bibliotekininkus.
Mokyklų skyrius – iki 2013 m. buvo vienintelė organizacija, kurios vardu mokyklų bibliotekininkai prireikus kreipėsi į valstybines institucijas, išdėstydami savo problemas ir gaudami atsakymus. Skyriaus nariai nuolat supažindinami su naujausia Draugiją pasiekiančia informacija, vykdomais projektais, LBD Tarybos priimtais sprendimais. Iškilus klausimams, susijusiems su profesiniais ir darbo santykiais gali kreiptis ir gauti konsultacijas iš skyriaus pirmininko el. paštu ar telefonu.
Skyrius yra pasirašęs bendradarbiavimo sutartis su Vilniaus apskrities viešąja biblioteka ir Mykolo Romerio universiteto biblioteka bei LNB Leidybos skyriumi, kurie padeda mums kelti kvalifikaciją įvairiose srityse – nuo bibliotekininkystės iki naujausių informacinių technologijų. LNB Leidybos skyrius nuolat supažindina mus su naujausiais specializuotais leidiniais, suteikia galimybę įsigyti jų seminarų metu, ragina rašyti į periodinį jų leidžiamą žurnalą ‚Tarp knygų“.
Mokyklų skyrius įsikūrė 2002 m. Vilniuje ir dabar jungia 134 narius. Skyriaus būstinė yra Vilniuje, Antakalnio g. 31, Antakalnio gimnazijos bibliotekoje. Būtų puiku, kad Skyriaus nariais taptų mokyklų bibliotekininkai iš visų Lietuvos regionų, nes dabar reikalinga informacija pasiekia ne visus Lietuvos kampelius, ne visus profesiniai aktyvius ir žingeidžius mokyklų bibliotekininkus.
Problemų  mokyklų bibliotekininkams iškyla neretai, bet  atsiskyrimas ir uždarumas, skirtingų mokyklų veiklos ir požiūrio į bibliotekas specifika neleidžia priimti geriausių sprendimų, riboja galimybes pasidalinti pažangios veiklos patirtimi. Mūsų – mokyklų bibliotekininkų yra daug ir kartu susivieniję mes – jėga.
Kviečiu visus savo profesijai neabejingus kolegas įsijungti į Mokyklų skyriaus veiklą. Kaip tapti LBD nariu ir plačiau apie LBD veiklą rasite internete www.lbd.lt . Iškilus klausimams galite rašyti ir skambinti Mokyklų skyriaus pirmininkei Irenai Kryžanauskienei
tel. 8-52346521, rašyti el.paštu: avmirena @gmail.com
                   Plačiau su Skyriaus veiklomis ir kita informacija bus galima susipažinti tinklaraštyje http://mokyklosbibliotekininkas.blogspot.com  Jis dar tik startuoja.

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *